Diálogo e sincretismo

Claudio Siqueira, estudante de antropologia, reflete sobre “Diálogo e Sincretismo”.